Garden State Brazilian Jiu-Jitsu Academy Schedule


Monday
 • 5:00 PM - 5:45 PM Kid's Indoor Full Contact
 • 6:00 PM - 7:15 PM Brazilian Jiu Jitsu
 • 7:30 PM - 8:30 PM Kickboxing
 • 8:00 PM - 9:00 PM Distance Group BJJ
Tuesday
 • 10:00 AM - 11:15 AM Brazilian Jiu Jitsu
 • 5:00 PM - 5:45 PM Kid's Indoor Full Contact
 • 6:00 PM - 7:15 PM Brazilian Jiu Jitsu
 • 7:00 PM - 8:00 PM Fundamentals Of BJJ
 • 8:00 PM - 9:00 PM Distance Group BJJ
Wednesday
 • 10:00 AM - 11:15 AM No-Gi BJJ
 • 5:00 PM - 5:45 PM Kid's Indoor Full Contact
 • 6:00 PM - 7:15 PM No-Gi BJJ
 • 7:30 PM - 8:30 PM Kickboxing
 • 8:00 PM - 9:00 PM Distance Group No-Gi BJJ
Thursday
 • 10:00 AM - 11:15 AM Brazilian Jiu Jitsu
 • 5:00 PM - 5:45 PM Kid's Indoor Full Contact
 • 6:00 PM - 7:15 PM Brazilian Jiu Jitsu
 • 7:30 PM - 8:30 PM Kickboxing
 • 8:00 PM - 9:00 PM Fundamentals Of BJJ
Friday
 • 10:00 AM - 11:15 AM No-Gi BJJ
Saturday
 • 10:30 AM - 11:15 AM Kid's Indoor Full Contact
 • 12:00 PM - 1:15 PM Brazilian Jiu Jitsu
Sunday

Request information

Request Information Now!